datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

relate

  1. dovoditi
  2. pripovijedati
  3. odnositi se na
  4. ticati se