datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reinforcement

  1. armaturu
  2. jačanje
  3. armatura
  4. armaturi
  5. armature
  6. učvršćivanje
  7. pojačanje