datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

regulation

  1. uredba
  2. regulacija
  3. reguliranje
  4. propis
  5. kontrola
  6. odredba
  7. pravilo
  8. prilagodba
  9. statuti