datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

regulate

  1. podesiti
  2. prilagoditi
  3. regulirati
  4. udesiti
  5. urediti
  6. zakonski urediti
  7. propisati