datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

registration

  1. upisivanje
  2. evidentiranje
  3. prijava adrese
  4. prijavljivanje
  5. registracija
  6. registracijski
  7. uknjižba
  8. unošenje
  9. upis