datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

register indirect addressing

  1. adresiranje pri kojem adresu operanda sadrži poseb