datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

regional bell operating company

  1. regionalna telefonska kompanija (USA)
  2. područno telefonsko poduzeće u SAD