datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

regional

 1. regionalnog
 2. zavičajni
 3. Regionalnom
 4. regionalnoj
 5. regionalnim
 6. regionalnih
 7. Regionalni
 8. regionalne
 9. regionalna
 10. područni
 11. okružni
 12. lokalni
 13. mjesni