datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

regarding

  1. koji se odnosi na
  2. u vezi s
  3. u odnosu
  4. što se tiče
  5. u pogledu na
  6. o
  7. glede
  8. koja se odnosi
  9. s obzirom na