datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

regard

 1. ticati se
 2. štovanje
 3. svezi
 4. smatrati
 5. promatrati
 6. poštovanje
 7. pogled
 8. pažnja
 9. odnositi se
 10. odnos
 11. obzir
 12. obazirati se
 13. motriti
 14. gledaju na
 15. briga
 16. cijeniti