datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

refuge

  1. pribježište
  2. zaklonište
  3. sklonište
  4. utočišta
  5. utočište