datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

refreshment

  1. osvježenje
  2. osvježivanje
  3. osvježavajuće piće
  4. okrepljenje
  5. okrepa
  6. odmor
  7. okrepu
  8. zakuska