datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reflective

  1. koji odbija
  2. koji razmišlja
  3. reflektirajuća