datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

refinement

  1. usavršavanje
  2. prečišćavanje
  3. uglađenost
  4. otmjenost
  5. istančanost
  6. rafiniranje
  7. prerada