datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

refine

  1. očistiti
  2. prečistiti
  3. preraditi
  4. pročistiti
  5. usavršiti se