datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

refer

 1. uputiti na
 2. uputiti
 3. spominjati
 4. spomenuti
 5. slati
 6. pripisati
 7. pripasti
 8. prikupiti
 9. pozvati se na
 10. pozivati se na
 11. pozivati se
 12. označavati
 13. odnositi se na
 14. odnositi se
 15. obratiti se
 16. navesti
 17. priopćiti