datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

redundant code

  1. redundantni kod (kod koji se sastoji od više bitov
  2. zalihosni kod
  3. zaštitni kod