datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reducing

  1. rduciranje
  2. reduciranje
  3. smanjenja
  4. smanjenje
  5. smanjivanje