datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reduce

 1. smanji
 2. umanjuje
 3. umanjiti
 4. svesti
 5. sniziti
 6. smanjiti
 7. reducirati
 8. pokoriti
 9. podjarmiti
 10. pobijediti
 11. obratiti
 12. dovesti
 13. natjerati
 14. skratiti