datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rectification

  1. pretvaranje
  2. rektifikacija
  3. ispravka
  4. čišćenje