datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

recruit

  1. regrutirati
  2. privući
  3. pridobiti
  4. ojačati
  5. novi član momčadi
  6. novi član
  7. novak
  8. zaposliti
  9. osvježiti