datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

recount

  1. nabrojati
  2. prepričavati
  3. pripovijedati