datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

record locking

  1. onemogućavanje pristupa zapisu (višekorisničke baz
  2. zaključavanje zapisa