datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

recommendation

  1. predlaganje
  2. preporuka
  3. preporuka (ITU
  4. prijedlog
  5. savjet