datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

recommend

  1. preporučuju
  2. savjetovati
  3. povjeriti
  4. preporučiti
  5. predlagati
  6. dati preporuku
  7. predložiti
  8. preporučivati