datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reckon

  1. obračunati
  2. sabrati
  3. računati
  4. ocijeniti
  5. brojiti
  6. izbrojiti
  7. pretpostavljati