datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

recitation

  1. usmeni odgovor
  2. usmeno ispitivati