datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

recital

  1. koncert
  2. opis
  3. predavanje
  4. pripovijedanje
  5. recitacija