datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

receipt notification

  1. prijam obavijesti (o čitanju odaslane poruke)