datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rebuke

  1. prijekor
  2. zamjerka
  3. ukoriti
  4. primjedba
  5. koriti
  6. ukor