datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reboot

  1. uklanjanje programa koji se nalaza u radnoj memori