datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rear

 1. pozadina
 2. zadnja strana
 3. uzgojiti
 4. uzgajati životinje
 5. uzgajati
 6. uspraviti se
 7. stražnji
 8. pozadinski
 9. podizati
 10. podići se
 11. odgajati
 12. leđa
 13. gajiti
 14. dizati
 15. stražnja strana