datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

really

  1. zbilja
  2. u stvari
  3. istinski
  4. dosta
  5. doista
  6. zaista