datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

realised

  1. ostvarena
  2. ostvareno
  3. ostvarenu