datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

real

  1. zbiljski
  2. zbiljno
  3. stvarane
  4. stvaran
  5. realan
  6. pravo
  7. nepokretan
  8. istinski
  9. istinit
  10. pravog