datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

real-time variable bit rate

  1. promjenjiva bitska brzina u stvarnom vremenu