datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reading

 1. predavanje
 2. lektira
 3. štivo
 4. načitanost
 5. način čitanja
 6. javno čitanje
 7. čitateljskom
 8. čitanje
 9. čitanja
 10. čitan
 11. čitajući
 12. lekcija