datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reader

  1. predavač
  2. ljubitelj čitanja
  3. lektor
  4. čitateljica
  5. čitanka
  6. čitalac
  7. čitač
  8. korektor