datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

read only memory

  1. memorija s mogućnosti čitanja bez mogućnosti upisa
  2. memorija samo za očitavanje