datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

read

 1. glasiti
 2. tumačiti
 3. shvatiti
 4. razumjeti
 5. proučavati
 6. pročitajte
 7. objasniti
 8. čitati
 9. čitate
 10. čitao
 11. čitanje
 12. čitano
 13. prikazati