datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

read-only

  1. samo za čitanje
  2. samo za očitavanje