datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

react

  1. uticati
  2. djelovati
  3. odgovoriti
  4. izazvati reakciju