datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

reach

 1. ostvariti
 2. ostvarivanja
 3. posegnuti
 4. postići
 5. predati
 6. prikupiti
 7. prispjeti
 8. pružanje ruke
 9. shvatiti
 10. stezanje
 11. nadomak
 12. udaljenost
 13. prostor
 14. stići
 15. doći do
 16. rastojanje
 17. dostizanje
 18. doći
 19. dohvatiti
 20. dokučiti
 21. domet
 22. dometa
 23. doseći
 24. doseg
 25. dosegnuti
 26. dostići
 27. dosezanje
 28. dosežu
 29. dopirati
 30. dio rijeke između dva zavoja