datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

re-continuity

  1. u stvari
  2. prepoznato
  3. rekontinuitet
  4. što se tiče