datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

raw data

  1. nepripremljeni podaci
  2. podatci koji nisu obrađeni računalom
  3. neobrađeni podatci