datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rate

 1. učestalost
 2. postotak
 3. rata
 4. razmjer
 5. stavka
 6. stopa
 7. odnos
 8. tarifa
 9. porez
 10. vrijediti
 11. stopi
 12. brzina prijenosa
 13. biti cijenjen
 14. procijeniti
 15. brzina
 16. ocijeniti
 17. cijena
 18. dio
 19. kotirati
 20. mjera
 21. namet
 22. norma
 23. obrok
 24. frekvencija