datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rare

  1. rijetkih
  2. rijedak
  3. razrijeđen
  4. prorijeđen
  5. neviđen
  6. izvanredan
  7. izuzetan
  8. inertan