datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

rank

 1. zvanje
 2. biti u rangu
 3. srediti
 4. rang
 5. procijeniti
 6. poredati
 7. položaj
 8. niz
 9. kategorija
 10. čin
 11. vrsta