datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

random noise on phone line

  1. slučajni šum na telefonskoj liniji