datoteka.com/rjecnik

englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik English-Bosnian/Croatian/Serbian Dictionary

random addressing

  1. slobodno adresiranje
  2. nasumično adresiranje